FORKORTELSE

https://ordnet.dk

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

FORKORTELSE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
kl. = klokkenfor - at (hour) - a les (hora)
mf. = midt for - in the middle of - enmig de
th. = til højre - on the right - a mà dreta
tv. = til venstre - on the left - a mà esquerraIndeks