HV-ORD SPØRGSMÅL

https://ordnet.dk

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

HVAD
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvad what què
HVEM
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvem who qui
HVILKE/HVILKEN/HVILKET
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvilke which quin
hvilken which quin
hvilket which quin
HVIS
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvis whose de qui
HVOR
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvor where on
HVORDAN
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvordan how com
HVORFOR
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvorfor why per què
HVORFRA
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvorfra where from des d'on
HVORHEN
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvorhen where to cap a on
HVORLEDES
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvorledes how com
HVORNÅR
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvornår when quan
HVORPÅ
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvorpå whereupon a partir d'on
HVORTIL
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hvortil to which a la qual cosaIndeks