TEGNSÆTNING

https://ordnet.dk

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

TEGNSÆTNING
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
anførselstegn quotation marks cometes
apostrof apostrophe apòstrof
asterisk asterisk asterisc
bindestreg hyphen guionet
citationstegn quotation marks cometes
gåseøjne quotation marks cometes
kolon colon dos punts
komma comma coma
lighedstegn equals sign signe igual
parentes parentheses, round brackets parèntesi
punktum period, dot punt
semikolon semi-colon punt i coma
skråstreg slash barra obliqua
snabel-a at sign arrova
spørgsmålstegn question mark signe d'interrogació
tankestreg dash guió
udeladelsesprikker ellipsis punts suspensius
udråbstegn exclamation mark signe d'exclamació
underscore underscore subratllatIndeks