TRANSPORT

https://ordnet.dk

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

KØRETØJ
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
bil car cotxe
bus bus autobús
cykel bicycle bicicleta
fly plane avió
færge ferry transbordador
jernbane railway ferrocarril
knallert moped ciclomotor
lastbil lorry camió
metro metro metro
motorcykel motorcycle motocicleta
scooter scooter Escúter
s-tog - s-train tren-S
taxa taxi,cab taxi
tog train tren
vogn wagon vagó
VEJSKILTE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
advarselstavle warning sign senyal d'advertència
fodgængerfelt pedestrian crossing pas de vianants
forbudstavle prohibition sign senyal de prohibició
fuld stop - stop sign senyal d'estop
hastighedsbegrænsning speed limit límit de velocitat
højresving forbudt - right turns prohibited - gir a la dreta prohibit
indkørsel forbudt - no entry - entrada prohibida
indkørsel forbudt for lastbiler - no entry for trucks - entrada prohibida per camions
jernbaneoverkørsel med bomme - level crossing with barriers - pas a nivell amb barrera
kørsel i begge retninger forbudt - driving in both directions prohibited - circulació prohibida
lyssignal semaphore semàfor
max vognbredde - max carriage width - amplada màxima
max vognhøjde - max carriage height - alçada màxima
max vognlængde - max wagon length - longitud màxima
overhaling forbudt - No overtaking - avançament prohibit
overhaling med lastbil forbudt - overtaking by truck prohibited - avançament prohibit per camions
parkering forbudt - no parking - prohibit aparcar
påbudstavle notice board avís
påbudt kørselsretning - prescribed direction of travel - direcció obligatòria
påbudt kørselsretning i rundkørsel - prescribed direction of travel in a roundabout - direcció obligatòria en rotonda
påbudt kørselsretning ligeud eller højre - mandated direction of travel straight ahead or right - direcció obligatòria endavant o dreta
rundkørsel roundabout rotonda
sammenfletning interweaving - Reducció a un carril
skole school escola
standsning forbudt - stopping prohibited - aturada prohibida
ubetinget vigepligt yield cediu el pas
vejarbejde roadwork carretera en obres
vejskilt road sign senyal de trànsit
vending forbudt - u-turn prohibited - canvi de direcció prohibit
venstresving forbudt - left turns prohibited - gir a l'esquerra prohibit
RELATEREDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
afgang departure sortida
ankomst arrival arribada
banegård railway station estació de ferrocarril
billet ticket bitllet
billetautomat ticket machine màquina de bitllets
billetkontor ticket office despatx de bitllets
bom barrier barrera
busstoppested bus stop parada d'autobús
bøde fine, ticket multa
chauffør driver xofer
forsikring insurance assegurança
færdselsregel traffic rule norma de circulació
højresving right turn gir a la dreta
indkørsel driveway entrada de vehicles
kørekort driving licence carnet de conduir
kørselsretning direction sentit de la marxa
landevej country road carretera
ligeud straight recte
motorvej motorway autopista
overhaling overtaking avançament
rejsekort travel card targeta de viatge
standsning stop estop
togstation train station estació de tren
transportmiddel mean of transport mitjà de transport
vending turn gir
venstresving left turn gir a l'esquerraIndeks