UDSAGNSORD

https://ordnet.dk

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

AFLEVERE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
aflever! - deliver! - lliura! (imperatiu)
at aflevere to deliver lliurar (infinitiu)
afleverer - deliver - lliuro (present)
afleverede - delivered - lliurava (imperfet)
har afleveret - have delivered - he lliurat (perfet)
ARBEJDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
arbejd! - work! - treballa! (imperatiu)
at arbejde to work treballar (infinitiu)
arbejder - work - treballo (present)
arbejdede - worked - treballava (imperfet)
har arbejdet - have worked - he treballat (perfet)
BARBERE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
barber! - shave! - afaita! (imperatiu)
at barbere to shave afaitar (infinitiu)
barberer - shave - afaito (present)
barberede - shaved - afaitava (imperfet)
har barberet - have shaved - he afaitat (perfet)
BEGYNDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
begynd! - begin! - comença! (imperatiu)
at begynde to begin començar (infinitiu)
begynder - begin - començo (present)
begyndte - began - començava (imperfet)
er begyndt - have begun - he començat (perfet)
BEHANDLE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
behandl! - treat! - tracta! (imperatiu)
at behandle to treat tractar
behandler - treat - tracto (present)
behandlede - treated - tractava (imperfet)
har behandlet - have treated - he tractat (perfet)
BESTILLE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
bestil! - order! - demana! (imperatiu)
at bestille to order demanar (infinitiu)
bestiller - order - demano (present)
bestilte - ordered - demanava (imperfet)
har bestilt - have ordered - he demanat (perfet)
BESØGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
besøg! - visit! - visita! (imperatiu)
at besøge to visit visitar (infinitiu)
besøger - visit - visito (present)
besøgte - visited - visitava (imperfet)
har besøgt - have visited - he visitat (perfet)
BETALE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
betal! - pay! - paga! (imperatiu)
at betale to pay pagar (infinitiu)
betaler - pay - pago (present)
betalte - paid - pagava (imperfet)
har betalt - have paid - he pagat (perfet)
BETYDER
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
betyd! - mean! - significa! (imperatiu)
at betyde to mean significar (infinitiu)
betyder - mean - significo (present)
betød meant - significava (imperfet)
har betydet - have meant - he significat (perfet)
BLIVE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
bliv! - be! become! stay! - sigues! esdevén! resta! (imperatiu)
at blive to be, to become, to stay ésser, esdevenir, restar (infinitiu)
bliver am, become, stay - sóc, esdevinc, resto (present)
blev was, became, stayed - era, esdevenia, restava (imperfet)
er blevet have been, have become, have stayed - he estat, he esdevingut, he restat (perfet)
BLÆSE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
blæs! - blow! flow! - bufa! esclata! flueix! (imperatiu)
at blæse to blow, to flow bufar, esclatar, fluir (infinitiu)
blæser - blow, flow - bufo, esclato, flueixo (present)
blæste - blew, flowed - bufava, esclatava, fluïa (imperfet)
har blæst - have blown, have flowed - he bufat, he esclatat, he fluït (perfet)
BO
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
bo! - reside! - resideix! (imperatiu)
at bo to reside residir (infinitiu)
bor - reside - resideixo (present)
boede - resided - residia (imperfet)
har boet - have resided - he residit (perfet)
BRUGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
brug! - use! - usa! (imperatiu)
at bruge to use usar (infinitiu)
bruger - use - uso (present)
brugte used - usava (imperfet)
har brugt have used - he usat (perfet)
CYKLE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
cykl! - ride a bicycle! - munta en bicicleta! (imperatiu)
at cykle to ride a bicycle muntar en bicicleta (infinitiu)
cykler - ride a bicycle - munto en bicicleta (present)
cyklede - rode a bicycle - muntava en bicicleta (imperfet)
er/har cyklet - have ridden a bicycle - he muntat en bicicleta (perfet)
DANSE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
dans! - dance! - dansa! (imperatiu)
at danse to dance dansar (infinitiu)
danser - dance - danso (present)
dansede - danced - dansava (imperfet)
har danset - have danced - he dansat (perfet)
DELE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
del! - share! - comparteix! (imperatiu)
at dele to share compartir (infinitiu)
deler - share - comparteixo (present)
delte - shared - compartia (imperfet)
har delt - have shared - he compartit (perfet)
DRIKKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
drik! - drink! - beu! (imperatiu)
at drikke to drink beure (infinitiu)
drikker - drink - bec (present)
drak - drank - bevia (imperfet)
har drukket - have drunk - he begut (perfet)
DYRKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
dyrk! - cultivate! grow! - conrea! ocupa't! (imperatiu)
at dyrke to cultivate, to grow conrear, ocupar-se (infinitiu)
dyrker - cultivate, grow - conreo, m'ocupo (present)
dyrkede - cultivated, grew - conreava, m'ocupava (imperfet)
har dyrket - have cultivated, have grown - he conreat, m'he ocupat (perfet)
ELSKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
elsk! - love! - estima! (imperatiu)
at elske to love estimar (infinitiu)
elsker - love - estimo (present)
elskede - loved - estimava (imperfet)
har elsket - have loved - he estimat (perfet)
FINDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
find! - find! - troba! (imperatiu)
at finde to find trobar (infinitiu)
finder - find - trobo (present)
fandt found - trobava (imperfet)
har fundet have found - he trobat (perfet)
FLYTTE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
flyt! - move! - muda! (imperatiu)
at flytte to move mudar (infinitiu)
flytter - move - mudo (present)
flyttede - moved - mudava (imperfet)
er/har flyttet - have moved - he mudat (perfet)
FORKLARE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
forklar! - explain! - explica! (imperatiu)
at forklare to explain explicar (infinitiu)
forklarer - explain - explico (present)
forklarede - explained - explicava (imperfet)
har forklaret - have explained - he explicat (perfet)
FORSTÅ
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
forstå! - understand! - entén! (imperatiu)
at forstå to understand entendre (infinitiu)
forstår - understand - entenc (present)
forstod - understood - entenia (imperfet)
har forstået - have understood - he entès (perfet)
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
få! - get! receive! - aconsegueix! rep! (imperatiu)
at få to get, to receive aconseguir, rebre (infinitiu)
får get, receive - aconsegueixo, rebo (present)
fik got, received - aconseguia, rebia (imperfet)
har fået have gotten, have received - he aconseguit, he rebut (perfet)
GIDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
gid! - bother! - molesta! (imperatiu)
at gide to bother molestar (infinitiu)
gider - bother - molesto (present)
gad - bothered - molestava (imperfet)
har gidet - have bothered - he molestat (perfet)
GIVE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
giv! - give! - dóna! (imperatiu)
at give to give donar (infinitiu)
giver give - dono (present)
gav gave - donava (imperfet)
har givet have given - he donat (perfet)
GLÆDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
glæd! - rejoice! - alegra! (imperatiu)
at glæde to rejoice alegrar (infinitiu)
glæder - rejoice - alegro (present)
glædede - rejoiced - alegrava (imperfet)
har glædet - have rejoiced - he alegrat (perfet)
GØRE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
gør! - do! - fes! (imperatiu)
at gøre to do fer (infinitiu)
gør do - faig (present)
gjorde did - feia (imperfet)
har gjort have done - he fet (perfet)
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
gå! - go! - ves! (imperatiu)
at gå to go anar (infinitiu)
går go - vaig (present)
gik went - anava (imperfet)
er/har gået have gone - he anat (perfet)
HAVE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hav! - have! - tingues! (imperatiu)
at have to have tenir (infinitiu)
har have - tinc (present)
havde had - tenia (imperfet)
har haft have had - he tingut (perfet)
HEDDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hed! - name! - anomena! (imperatiu)
at hedde to name anomenar (infinitiu)
hedder - name - anomeno (present)
hed named - anomenava (imperfet)
har heddet - have named - he anomenat (perfet)
HENTE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hent! - pick up! - recull! (imperatiu)
at hente to pick up recollir (infinitiu)
henter - pick up - recullo (present)
hentede - picked up - recollia (imperfet)
har hentet - have picked up - he recollit (perfet)
HILSE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hils! - greet! - saluda! (imperatiu)
at hilse to greet saludar (infinitiu)
hilser - greet - saludo (present)
hilste - greeted - saludava (imperfet)
har hilst - have greeted - he saludat (perfet)
HJÆLPE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hjælp! - help! - ajuda! (imperatiu)
at hjælpe to help ajudar (infinitiu)
hjælper - help - ajudo (present)
hjalp helped - ajudava (imperfet)
har hjulpet - have helped - he ajudat (perfet)
HYGGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hyg! - enjoy! - gaudeix! (imperatiu)
at hygge to enjoy gaudir (infinitiu)
hygger - enjoy - gaudeixo (present)
hyggede - enjoyed - gaudia (imperfet)
har hygget - have enjoyed - he gaudit (perfet)
HÆNGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hæng! - hang! - penja! (imperatiu)
at hænge to hang penjar (infinitiu)
hænger - hang - penjo (present)
hang hung - penjava (imperfet)
har hængt - have hung - he penjat (perfet)
HÆVE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hæv! - withdraw! - treu! (imperatiu)
at hæve to withdraw treure (infinitiu)
hæver - withdraw - trec (present)
hævede - withdrew - treia (imperfet)
har hævet - have withdrawn - he tret (perfet)
HØRE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
hør! - hear! - escolta! (imperatiu)
at høre to hear escoltar (infinitiu)
hører - hear - escolto (present)
hørte - heard - escoltava (imperfet)
har hørt - have heard - he escoltat (perfet)
INTERESSERE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
interesser! - interest! - interessa! (imperatiu)
at interessere to interest interessar (infinitiu)
interesserer - interest - interesso (present)
interesserede - interested - interessava (imperfet)
har interesseret - have interested - he interessat (perfet)
INVITERE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
inviter! - invite! - convida! (imperatiu)
at invitere to invite convidar (infinitiu)
inviterer - invite - convido (present)
inviterede - invited - convidava (imperfet)
har inviteret - have invited - he convidat (perfet)
KENDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
kend! - know! - sàpigues! (imperatiu)
at kende to know saber (infinitiu)
kender - know - sé (present)
kendte - knew - sabia (imperfet)
har kendt - have known - he sabut (perfet)
KIGGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
kig! - look! - mira! (imperatiu)
at kigge to look mirar (infinitiu)
kigger - look - miro (present)
kiggede - looked - mirava (imperfet)
har kigget - have looked - he mirat (perfet)
KLARE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
klar! - manage! - gestiona! (imperatiu)
at klare to manage gestionar (infinitiu)
klarer - manage - gestiono (present)
klarede - managed - gestionava (imperfet)
har klaret - have managed - he gestionat (perfet)
KOMME
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
kom! - come! - vine! (imperatiu)
at komme to come venir (infinitiu)
kommer - come - vinc (present)
kom came - venia (imperfet)
er kommet - have come - he vingut (perfet)
KOSTE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
kost! - cost! - costa! (imperatiu)
at koste to cost costar (infinitiu)
koster - cost - costo (present)
kostede - costed - costava (imperfet)
har kostet - have costed - he costat (perfet)
KUNNE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
- - - - - (imperatiu)
at kunne can poder (infinitiu)
kan can - puc (present)
kunne - could - podia (imperfet)
har kunnet - have could - he pogut (perfet)
KØBE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
køb! - buy! - compra! (imperatiu)
at købe to buy comprar (infinitiu)
køber - buy - compro (present)
købte - bought - comprava (imperfet)
har købt have bought - he comprat (perfet)
KØRE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
kør! - drive! - condueix! (imperatiu)
at køre to drive conduir (infinitiu)
kører - drive - condueixo (present)
kørte drove - conduïa (imperfet)
er/har kørt have driven - he conduït (perfet)
LARME
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
larm! - make noise! - esvalota! (imperatiu)
at larme to make noise esvalotar (infinitiu)
larmer - make noise - esvaloto (present)
larmede - made noise - esvalotava (imperfet)
har larmet - have made noise - he esvalotat (perfet)
LAVE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
lav! - make! - fes! (imperatiu)
at lave to make fer (infinitiu)
laver - make - faig (present)
lavede - made - feia (imperfet)
har lavet - have made - he fet (perfet)
LEGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
leg! - play! - juga! (imperatiu)
at lege to play jugar (infinitiu)
leger - play - jugo (present)
legede - played - jugava (imperfet)
har leget - have played - he jugat (perfet)
LEVE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
lev! - live! - viu! (imperatiu)
at leve to live viure (infinitiu)
lever - live - visc (present)
levede - lived - vivia (imperfet)
har levet - have lived - he viscut (perfet)
LIGGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
lig! - lie! - resta! (imperatiu)
at ligge to lie restar (infinitiu)
ligger - lie - resto (present)
lay - restava (imperfet)
har ligget - have lain - he restat (perfet)
LUKKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
luk! - close! - tanca! (imperatiu)
at lukke to close tancar (infinitiu)
lukker - close - tanco (present)
lukkede - closed - tancava (imperfet)
har lukket - have closed - he tancat (perfet)
LYDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
lyd! - sound! - sona! (imperatiu)
at lyde to sound sonar (infinitiu)
lyder - sound - sono (present)
lød sounded - sonava (imperfet)
har lydt have sounded - he sonat (perfet)
LYTTE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
lyt! - listen! - escolta! (imperatiu)
at lytte to listen escoltar (infinitiu)
lytter - listen - escolto (present)
lyttede - listened - escoltava (imperfet)
har lyttet - have listened - he escoltat (perfet)
LÆRE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
lær! - learn! teach! - aprèn! ensenya! (imperatiu)
at lære to learn, to teach aprendre, ensenyar (infinitiu)
lærer - learn, teach - aprenc, ensenyo (present)
lærte - learnt, taught - aprenia, ensenyava (imperfet)
har lært - have learnt, have taught - he après, he ensenyat (perfet)
LÆSE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
læs! - read! study! - llegeix! estudia! (imperatiu)
at læse to read, to study llegir, estudiar (infinitiu)
læser - read, study - llegeixo, estudio (present)
læste - read, studied - llegia, estudiava (imperfet)
har læst - have read, have studied - he llegit, he estudiat (perfet)
LØBE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
løb! - run! - corre! (imperatiu)
at løbe to run córrer (infinitiu)
løber - run - corro (present)
løb ran - corria (imperfet)
er/har løbet - have run - he corregut (perfet)
MØDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
mød! - meet! encounter! - reuneix-te! troba't! (imperatiu)
at møde to meet, to encounter reunir-se, trobar-se (infinitiu)
møder - meet, encounter - em reuneixo, em trobo (present)
mødte - met, encountered - em reunia, em trobava (imperfet)
har mødt - have met, have encountered - m'he reunit, m'he trobat (perfet)
MÅTTE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
- - - - - (imperatiu)
at måtte must haver (infinitiu)
must - he (present)
måtte - had - havia (imperfet)
har måttet - have had - he hagut (perfet)
NYDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
nyd! - enjoy! - gaudeix! (imperatiu)
at nyde to enjoy gaudir (infinitiu)
nyder - enjoy - gaudeixo (present)
nød enjoyed - gaudia (imperfet)
har nydt have enjoyed - he gaudit (perfet)
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
nå! - reach! - arriba! (imperatiu)
at nå to reach arribar (infinitiu)
når reach - arribo (present)
nåede - reached - arribava (imperfet)
har nået - have reached - he arribat (perfet)
ØNSKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
ønsk! - wish! desire! - desitja! (imperatiu)
at ønske - to wish, to desire desitjar (infinitiu)
ønsker - wish, desire - desitjo (present)
ønskede - wished, desired - desitjava (imperfet)
har ønsket - have wished, have desired - he desitjat (perfet)
ØVE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
øv! - practice! - practica! (imperatiu)
at øve to practice practicar (infinitiu)
øver - practice - practico (present)
øvede - practiced - practicava (imperfet)
har øvet - have practiced - he practicat (perfet)
PASSE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
pas! - look after! suit! - ocupa't! encaixa! (imperatiu)
at passe to look after, to suit ocupar-se, encaixar (infinitiu)
passer - look after, suit - m'ocupo, encaixo (present)
passede - looked after, suited - m'ocupava, encaixava (imperfet)
har passet - have looked after, have suited - m'he ocupat, he encaixat (perfet)
PLANLÆGGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
planlæg! - plan! - planeja! (imperatiu)
at planlægge to plan planejar (infinitiu)
planlægger - plan - planejo (present)
planlagde - planned - planejava (imperfet)
har planlagt - have planned - he planejat (perfet)
PRØVE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
prøv! - try! - prova! (imperatiu)
at prøve to try provar (infinitiu)
prøver - try - provo (present)
prøvede - tried - provava (imperfet)
har prøvet - have tried - he provat (perfet)
REGNE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
regn! - rain! - plou! (imperatiu)
at regne to rain ploure (infinitiu)
regner - rain - plou (present)
regnede - rained - plovia (imperfet)
har regnet - have rained - ha plogut (perfet)
REJSE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
rejs! - travel! - viatja! (imperatiu)
at rejse to travel viatjar (infinitiu)
rejser - travel - viatjo (present)
rejste - travelled - viatjava (imperfet)
er/har rejst - have travelled - he viatjat (perfet)
RINGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
ring! - call! - truca! (imperatiu)
at ringe to call trucar (infinitiu)
ringer - call - truco (present)
ringede - called - trucava (imperfet)
har ringet - have called - he trucat (perfet)
RYDDE OP
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
ryd op! - tidy up! clean up! - endreça! neteja! (imperatiu)
at rydde op to tidy up, to clean up endreçar, netejar (infinitiu)
rydder op - tidy up, clean up - endreço, netejo (present)
ryddede op - tidied up, cleaned up - endreçava, netejava (imperfet)
har ryddet op - have tidied up, have cleaned up - he endreçat, he netejat (perfet)
RYGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
ryg! - smoke! - fuma! (imperatiu)
at ryge to smoke fumar (infinitiu)
ryger - smoke - fumo (present)
røg smoked - fumava (imperfet)
har røget have smoked - he fumat (perfet)
SAVNE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
savn! - miss! - enyora! (imperatiu)
at savne to miss enyorar (infinitiu)
savner - miss - enyoro (present)
savnede - missed - enyorava (imperfet)
har savnet - have missed - he enyorat (perfet)
SE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
se! - see! - veges! (imperatiu)
at se to see veure (infinitiu)
ser - see - veig (present)
saw - veia (imperfet)
har set have seen - he vist (perfet)
SENDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
send! - send! - envia! (imperatiu)
at sende to send enviar (infinitiu)
sender - send - envio (present)
sendte - sent - enviava (imperfet)
har sendt - have sent - he enviat (perfet)
SIDDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
sid! - sit! - seu! (imperatiu)
at sidde to sit seure (infinitiu)
sidder - sit - sec (present)
sad sat - seia (imperfet)
har siddet - have sat - he segut (perfet)
SIGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
sig! - say! - digues! (imperatiu)
at sige to say dir (infinitiu)
siger - say - dic (present)
sagde said - deia (imperfet)
har sagt have said - he dit (perfet)
SKIFTE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
skift! - change! - canvia! (imperatiu)
at skifte to change canviar (infinitiu)
skifter - change - canvio (present)
skiftede - changed - canviava (imperfet)
har skiftet - have changed - he canviat (perfet)
SKINNE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
skin! - shine! - lluu! (imperatiu)
at skinne to shine lluir (infinitiu)
skinner - shine - lluo (present)
skinnede - shone - lluïa (imperfet)
har skinnet - have shone - he lluït (perfet)
SKRIVE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
skriv! - write! - escriu! (imperatiu)
at skrive to write escriure (infinitiu)
skriver - write - escric (present)
skrev wrote - escrivia (imperfet)
har skrevet have written - he escrit (perfet)
SKULLE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
- - - - - (imperatiu)
at skulle should haver (infinitiu)
skal should - he (present)
skulle - had - havia (imperfet)
har skullet - have had - he hagut (perfet)
SKYNDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
skynd! - hurry! - afanya't! (imperatiu)
at skynde to hurry afanyar-se (infinitiu)
skynder - hurry - m'afanyo (present)
skyndte - hurried - m'afanyava (imperfet)
har skyndt - have hurried - m'he afanyat (perfet)
SKÆNDES
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
skænds! - argue! - discuteix! (imperatiu)
at skændes to argue discutir (infinitiu)
skændes - argue - discuteixo (present)
skændtes - argued - discutia (imperfet)
har skændtes - have argued - he discutit (perfet)
SLAPPE AF
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
slap af! - relax! - relaxa't! (imperatiu)
at slappe af to relax relaxar-se (infinitiu)
slapper af - relax - em relaxo (present)
slappede af - relaxed - em relaxava (imperfet)
har slappet af - have relaxed - m'he relaxat (perfet)
SLUKKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
sluk! - extinguish! - extingeix! (imperatiu)
at slukke to extinguish extingir (infinitiu)
slukker - extinguish - extingeixo (present)
slukkede - extinguished - extingia (imperfet)
har slukket - have extinguished - he extingit (perfet)
SMAGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
smag! - taste! - tasta! (imperatiu)
at smage to taste tastar (infinitiu)
smager - taste - tasto (present)
smagte tasted - tastava (imperfet)
har smagt have tasted - he tastat (perfet)
SNAKKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
snak! - talk! - parla! (imperatiu)
at snakke to talk parlar (infinitiu)
snakker - talk - parlo (present)
snakkede - talked - parlava (imperfet)
har snakket - have talked - he parlat (perfet)
SNE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
sne! - snow! - neva! (imperatiu)
at sne to snow nevar (infinitiu)
sner - snow - neva (present)
sneede - snowed - nevava (imperfet)
har sneet - have snowed - ha nevat (perfet)
SOVE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
sov! - sleep! - dorm! (imperatiu)
at sove to sleep dormir (infinitiu)
sover - sleep - dormo (present)
sov slept - dormia (imperfet)
har sovet - have slept - he dormit (perfet)
SPILLE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
spil! - play! - juga! (imperatiu)
at spille to play jugar (infinitiu)
spiller - play - jugo (present)
spillede - played - jugava (imperfet)
har spillet - have played - he jugat (perfet)
SPISE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
spis! - eat! - menja! (imperatiu)
at spise to eat menjar (infinitiu)
spiser - eat - menjo (present)
spiste - ate - menjava (imperfet)
har spist - have eaten - he menjat (perfet)
SPØRGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
spørg! - ask! - pregunta! (imperatiu)
at spørge - to ask preguntar (infinitiu)
spørger ask - pregunto (present)
spurgte asked - preguntava (imperfet)
har spurgt have asked - he preguntat (perfet)
STANDSE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
stands! - halt! - atura! (imperatiu)
at standse to halt aturar (infinitiu)
standser - halt - aturo (present)
standsede - halted - aturava (imperfet)
er/har standset - have halted - he aturat (perfet)
STARTE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
start! - begin! - comença! (imperatiu)
at starte to begin començar (infinitiu)
starter - begin - començo (present)
startede - began - començava (imperfet)
er/har startet - have begun - he començat (perfet)
STOPPE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
stop! - stop! - atura! (imperatiu)
at stoppe to stop aturar (infinitiu)
stopper - stop - aturo (present)
stoppede - stopped - aturava (imperfet)
er/har stoppet - have stopped - he aturat (perfet)
STÅ
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
stå! - stand! - planta't! (imperatiu)
at stå to stand plantar-se (infinitiu)
står stand - em planto (present)
stod stood - em plantava (imperfet)
har stået have stood - m'he plantat (perfet)
SVARE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
svar! - answer! - contesta! (imperatiu)
at svare to answer contestar (infinitiu)
svarer - answer - contesto (present)
svarede - answered - contestava (imperfet)
har svaret - have answered - he contestat (perfet)
SVØMME
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
svøm! - swim! - neda! (imperatiu)
at svømme to swim nedar (infinitiu)
svømmer - swim - nedo (present)
svømmede - swam - nedava (imperfet)
har svømmet - have swum - he nedat (perfet)
SYNES
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
- - think! - pensa! (imperatiu)
at synes to think pensar (infinitiu)
synes - think - penso (present)
syntes thought - pensava (imperfet)
har syntes - have thought - he pensat (perfet)
SÆLGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
sælg! - sell! - ven! (imperatiu)
at sælge to sell vendre (infinitiu)
sælger - sell - venc (present)
solgte sold - venia (imperfet)
har solgt have sold - he venut (perfet)
SÆTTE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
sæt! - put! place! - posa! (imperatiu)
at sætte to put, to place posar (infinitiu)
sætter - put, place - poso (present)
satte put, placed - posava (imperfet)
har sat have put, have placed - he posat (perfet)
SØGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
søg! - search! - cerca! (imperatiu)
at søge to search cercar (infinitiu)
søger - search - cerco (present)
søgte searched - cercava (imperfet)
har søgt have searched - he cercat (perfet)
TABE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
tab! - lose! - perd! (imperatiu)
at tabe to lose perdre (infinitiu)
taber - lose - perdo (present)
tabte lost perdia (imperfet)
har tabt have lost - he perdut (perfet)
TAGE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
tag! - take! - agafa! (imperatiu)
at tage to take agafar (infinitiu)
tager take - agafo (present)
tog took - agafava (imperfet)
har taget have taken - he agafat (perfet)
TALE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
tal! - speak! - parla! (imperatiu)
at tale to speak parlar (infinitiu)
taler - speak - parlo (present)
talte - spoke - parlava (imperfet)
har talt - have spoken - he parlat (perfet)
TJEKKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
tjek! - check! - comprova! (imperatiu)
at tjekke to check comprovar (infinitiu)
tjekker - check - comprovo (present)
tjekkede - checked - comprovava (imperfet)
har tjekket - have checked - he comprovat (perfet)
TRO
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
tro! - believe! - creu! (imperatiu)
at tro to believe creure (infinitiu)
tror - believe - crec (present)
troede - believed - creia (imperfet)
har troet - have believed - he cregut (perfet)
TRÆNE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
træn! - train! - entrena! (imperatiu)
at træne to train entrenar (infinitiu)
træner - train - entreno (present)
trænede - trained - entrenava (imperfet)
har trænet - have trained - he entrenat (perfet)
TÆNDE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
tænd! - turn on! light! - encén! (imperatiu)
at tænde to turn on, to light encendre (infinitiu)
tænder - turn on, light - encenc (present)
tændte - turned on, lit - encenia (imperfet)
har tændt - have turned on, have lit - he encès (perfet)
TÆNKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
tænk! - think! - pensa! (imperatiu)
at tænke to think pensar (infinitiu)
tænker - think - penso (present)
tænkte - thought - pensava (imperfet)
har tænkt - have thought - he pensat (perfet)
VARE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
var! - last! continue! - dura! continua! (imperatiu)
at vare to last, to continue durar, continuar (infinitiu)
varer - last, continue - duro, continuo (present)
varede - lasted, continued - durava, continuava (imperfet)
har varet - have lasted, have continued - he durat, he continuat (perfet)
VASKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
vask! - wash! - renta! (imperatiu)
at vaske to wash rentar (infinitiu)
vasker - wash - rento (present)
vaskede - washed - rentava (imperfet)
har vasket - have washed - he rentat (perfet)
VEJE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
vej! - weigh! - pesa! (imperatiu)
at veje to weigh pesar (infinitiu)
vejer - weigh - peso (present)
vejede - weighed - pesava (imperfet)
har vejet - have weighted - he pesat (perfet)
VENTE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
vent! - wait! - espera! (imperatiu)
at vente to wait esperar (infinitiu)
venter - wait - espero (present)
ventede - waited - esperava (imperfet)
har ventet - have waited - he esperat (perfet)
VILLE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
- - - - - (imperatiu)
at ville will - (infinitiu)
vil will - - (present)
ville - - - - (imperfet)
har villet - - - - (perfet)
VÆKKE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
væk! - wake up! arise! - lleva't! (imperatiu)
at vække to wake up, to arise llevar-se (infinitiu)
vækker - wake up, arise - em llevo (present)
vækkede, vakte woke up, arose - em llevava (imperfet)
har vækket, har vakt have woken up, have arisen - m'he llevat (perfet)
VÆRE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
vær! - be! - sigues (imperatiu)
at være to be ser (infinitiu)
er am/are - sóc (present)
var was - era (imperfet)
har været have been - he estat (perfet)
VÅGNE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
vågn! - wake up! - desperta! (imperatiu)
at vågne to wake up despertar (infinitiu)
vågner - wake up - desperto (present)
vågnede - woke up - despertava (imperfet)
er vågnet - have woken up - he despertat (perfet)
ÅBNE
DANSK LYDFIL ENGLISH AUDIOFILE CATALÀ
åbn! - open! - obre! (imperatiu)
at åbne to open obrir (infinitiu)
åbner - open - obro (present)
åbnede - opened - obria (imperfet)
har åbnet - have opened - he obert (perfet)Indeks